Hur jag tänker

Så tänker jag!

Fokus för mig är hälsa med tonvikt att bevara typen.

Liten uppfödning med fokus på kvalite istället för kvantitet.

"Typ" för mig är de exteriört utmärkande drag som tillhör rasen samt pälskvalite och färg.

"Hälsa" för mig är att följa de direktiv som ges vad gäller undersökningar för rasen enligt rasklubb samt att själv testa för det jag tycker är främjande ur hälsoperspektiv. Moderlighet hos honan som innefattar förlossning och hur hon tar hand om sin kull. Även mentalitet är en viktig del. Att socialisera aktivera katterna lagom, en avvägning så att det finns tillfälle till vila och ro också.

Att se "hela" avelsdjuret med för och nackdelar, försöka att inte fastna i snäva svängar. Att se till att avelsbasen förhoppningsvis kan bli bredare. Att kunna förklara och stå för de kullar som kommer.

Alla mina avelsdjur testade för HCM samt PKD och blodgrupp.

Katter kan tingas mot en avgift på 1500 kr, denna dras av vid fullbetalning. Ungarna säljs vid 12-13 v. Stamtavla, vet bes, avmaskade, vacc 2ggr. samt ID-chippade. De är dolda fel försäkrade i 3 år. 

Ber samtliga köpare HCM-scanna sina katter vid 1 års ålder för att främja rasen, mycke tacksam om jag får gehör för detta.